Byggprodukter

Brett sortiment på byggprodukter

Vårt breda sortimentet av diamantverktyg är till största delen tillverkat med Arix process, vilket innebär verktyg av mycket hög kvalitet och prestanda för den professionella användaren inom bygg och stenindustrin. Arix produkter finns i såväl betongkronor, diamantkapklingor till diamantwire. Tack vare vår långa erfarenhet från branschen så har vi haft möjlighet att välja ut de bästa produkterna som finns på marknaden för betonghåltagning. På maskinsidan så saluför vi produkter från bland annat:

  • Pentruder’s Väggsågar och wiresågar
  • MPirum,s Borrstativ
  • Weka’s Borrmotorer
  • Savi Golvsågar
  • Scanmaskin’s golvslipar
  • Våtsugar ifrån Numatic och Pullman.

Kontakta oss för mer information