Foderör och Foderrörskronor

Metriska system

54/47
64/57
74/67
84/77
98/88
113/103
128/118
143/133
165/150
190/175
215/200
240/228

Tumsystem

BW
NW
HW

Kontakta oss för mer information