REFLEX Gyrosystem är ett komplett instrument för krökningsmätning av borrhål i alla miljöer, magnetiska såväl som icke magnetiska, och i alla riktningar. 

REFLEX GYRO SPRINT-IQ™

REFLEX GYRO SPRINT-IQ™ använd i kontinuerligt läge kan uppnå mäthastigheter på mer än 150 meter per minut och kommer utan försämring av höga noggrannhetsresultat. Du kan du vara säker på undersökningsdata som kommer från verktygets nordsökande sensorer. Den är ansluten till det prisbelönta molnbaserade IMDEXHUB-IQ™, och erbjuder en datalösning med säker spårbarhetskedja och QA/QC, samt tillgång i realtid till tillförlitlig borrdata.

REFLEX har konstruerat REFLEX GYRO SPRINT-IQ™ för att säkerställa att mycket exakt data samlas in och för att tillhandahålla säker överföring av data till slutanvändaren. Den sömlösa överföringen från fält till kontor minskar avsevärt mänskliga fel relaterade till bearbetning och tolkning, vilket ger dig viktig borrhålsinformation som du kan lita på.

REFLEX EZ-TRAC™

REFLEX EZ-TRAC™ är ett magnetiskt, digitalt mätinstrument som är multifunktionellt. Används för krökningsmätning av borrhål för prospektering, infrastruktur, geotermiska brunnar, injekteringshål och spränghål. Det är lätt att använda, mycket exakt, robust och pålitligt. Kan mäta i alla riktningar och varnar för lokala magnetiska störningar. Kan med fördel användas för orientering av kilar och mudmotorer. Instrumentet kan överföra viktiga data från borrhålet i realtid via vår Android-baserade REFLEX EZ-TRAC™-app, tillgänglig på en surfplatta från REFLEX. Appen är byggd med vårt branschföredragna användargränssnitt och kommer att styra verktyget, utföra undersökningar och synkronisera data till IMDEXHUB-IQ™ med en knapptryckning. Resultaten beräknas automatiskt och visas på den handhållna enheten, vilket eliminerar risken för mänskliga fel.

REFLEX DEPTH ENCODER™

REFLEX DEPTH ENCODER™ används för djupmätning vid rakhetsmätning av borrhål. Den är helt integrerad med utvalda REFLEX-instrument, såsom Reflex Gyro Sprint-IQ med flera. En noggrann sond är ineffektiv utan en noggrann djupmätning. Med sin ergonomiska design och sina säkerhetsfunktioner, minskar risken för operatörsskador samtidigt som den levererar ett lättmonterat och användarvänligt system.

Enheten justeras för att tillåta att wiren inte är direkt inriktad. Den användarvänliga designen kan anpassas till variationer i rörhöjder. Designen medger lågt underhållsbehov och har ett rengöringsfönster för att tillåta enkel åtkomst till kodarhjulet.

Den unika designen gör att REFLEX DEPTH ENCODER™ fungerar i alla standarddiamantstorlekar samt RC upp till 4 ½” och horisontell borrning.

.

Kontakt

Pelle Olstam
IMDEX (REFLEX, Devico, AMC)
Telefon och WhatsApp
+46 70 286 66 04
pelle@sdcab.se

Anders Olsson
IMDEX (REFLEX)
+46 70 233 80 70
anders@drillex.se