Borrhålsmätning

REFLEX Gyro

REFLEX Gyrosystem är ett komplett instrument för krökningsmätning av borrhål i alla miljöer, magnetiska såväl som icke magnetiska, och i alla riktning. Kan kompletteras med ett nordsökande APS instrument.

REFLEX Ez-Gyro

Ett nordsökande Gyro för krökningsmätning av borrhål

Ett nordsökande gyro baserat på samma technologi som används för navigering inom flyg-och rymdindustrin.

Ez-Gyro är i första hand avsett för krökningsmätning av prospekteringshål ovan jord.

Kan även användas för orientering av kilar och mudmotorer.

Robust och enkelt att använda.

REFLEX Ez-Trac

Ez-Trac är ett magnetiskt för krökningsmätning av borrhål för prospektering, geotermiska brunnar, injekteringshål och spränghål.

Det kan även användas för orientering av kilar och mudmotorer.

Mäter i alla riktningar och varnar för lokala magnetiska störningar.

REFLEX Ez-A

Ett EMS instrument med 25 mm ytterdiameter

Lämpar sig för krökningsmätning inuti kollektorslangar i geotermiska brunnar.

REFLEX Maxibor II

Maxibor II är ett avancerat instrument för krökningsmätning av borrhål i magnetiska såväl som i icke magnetiska miljöer.

Maxibor II mäter krökningen av på varandra följande hålsegment med reflekterat ljus inuti ett stålrör. Instrumentets optiska arbetsmetod är väl beprövad sedan många år.

REFLEX APS Northfinder

APS Northfinder är ett GPS baserat instrument för inriktning av borrmaskiner ovan jord.

Monteras på rotationsenheten och komunicerar i realtid med en PDA.

REFLEX TN14 Gyrokompass

TN14 är ett instrument som användes för inriktning av borrmaskiner under jord.

Monteras på ett borrör mellan rotationsenheten och rörhållaren.

Kontakta oss för mer information