Om Swedish Diamondtool Consulting AB

SDC AB är ett bolag som tillverkar och säljer diamantverktyg samt kringutrustning för olika typer av diamantborrning och diamantsågning.

Företaget är ett relativt ungt företag, men personalen har en genuin kunskap och lång erfarenhet inom diamanthåltagning.

Mycket av vår erfarenhet och kunnande har vi Hagby Bruk AB att tacka för, där många av oss har haft anställning. Vissa av oss i över 40 år. Sandvik tog över Hagby 2006 och efter 2år 2008 valde Sandvik att avyttra avdelning Bygg där vi var anställda. Då tog vi beslutet att starta upp en egen verksamhet. Det kändes rätt och vi började i en liten skala med tre anställda hemma i våra egna garage, berättar Erik Håkansson.

Idag har vi tre anläggningar i Sverige med totalt över 30 anställda. En verkstadsbutik i Stockholm med 4 personer som sköter Stockholmsmarknaden med allt från kronlödning till service av borrmotorer och väggsågar. Vi har också en servicestation i Göteborg med två anställda. Vår produktionsanläggning ligger i Nora där fler än 20 personer sköter administration, försäljning och produktion.

Samarbeten och Partners

SDC AB valde tidigt att starta ett samarbete med den finska tillverkaren Levanto OY för att bredda produktsortimentet. Arix diamantverktyg från Shin Han Diamond Ind var ett givet val eftersom vi använt oss av dessa verktyg tidigare och kände oss trygga med dom.

Vi startade 2013 ett samarbete med Pentruder vilket innebar försäljning av deras maskinprogram, samt att kunna erbjuda våra kunder en komplett service, samt reservdelslager i Stockholm.

2014 startade vi ett samarbete med MPirum för att gemensamt ta fram en utvecklad variant av det beprövade och populära HRA borrstativet.

År 2015 tog vi över delar av Sandviks tillverkning av kärnborrningsprodukter vilket innebar utbyggnad av vår befintliga lokal i Nora. Under året startade ett projekt med flera Nora företag för att återuppta tillverkningen av den omtyckta SAVI sågen.

Våren 2016 förvärvade vi bolaget Drillex AB och därmed distributionen av IMDEX Limiteds™ sortiment i Sverige, Norge, och Danmark. Med varumärken som Reflex™, AMC™ och numera även Devico™ är de världsledande inom sina respektive affärsområden.

Vi är medlem i följande branschorganisationer

FAB – Föreningen för aktiva i borrbranschen

BFB – Bransch organisationen för byggnadsberedning

SSDL – Sveriges Slip och Diamantverktygsleverantörs förening (därigenom åtkomst till FEPA)

Svenska Bergteknikföreningen

Vår vision och våra affärsområden

Nöjda kunder är vårt mål.

Vi strävar att erbjuda våra kunder den bästa servicen och de bästa produkterna. Vi är stolta över att kunna hjälpa våra kunder.

Som arbetsgivare strävar vi efter att vara en attraktiv arbetsplats. SDC AB ska som bolag verka för att göra minsta möjliga avtryck på miljön och samtidigt investera i miljömässiga åtgärder.

Bygg: Försäljning, tillverkning och service av håltagningsutrustning för betonghåltagning. Allt ifrån väggsågar, golvsågar, wiresågar till borrmotorer, borrstativ, våtsugar och diamantverktyg. Med vårt genuina kunnande och den breda kompetensen vi besitter försöker vi hjälpa våra kunder med de bästa produkterna och med god service.

Berg: Tillverkning och försäljning av diamantborrningsutrustning för kärnborrning i berg. Vi tillverkar och säljer även reservdelar och tillbehör till olika typer av kärnborrmaskiner för både ovan och underjordsborrning.

Då en stor del av personalen kommer ifrån Hagby Bruk (senare Sandvik) så finns en gedigen kunskap av att tillverka exempelvis kärnrör, borrör, foderrör, borrkronor och kaliberringar.    Vår konstruktionsavdelning har många årserfarenhet av att konstruera maskiner och maskindelar för kärnborrning i berg. Vi har även personal med lång praktisk erfarenhet av borrning både ovan och under jord. Detta ger en bra mix av kunskaper om hur olika typer av utrustning fungerar under verkliga förhållanden. Allt detta sammantaget innebär att vi ofta får förfrågningar om diverse specialprodukter, tex borrkronor med speciella mått, udda storlekar, gängor, reservdelar mm. Vi strävar ständigt efter att utveckla både vårt sortiment och våra befintliga produkter.

Verksamhetspolicy

SDC AB tillhandahåller verktyg av mycket hög kvalitet och prestanda för den professionella användaren inom bygg- och bergindustrin. Vi ska arbeta för en hållbar utveckling genom att:

  • Välja och utveckla fungerande och hållbara produkter.
  • Vår fackkunskap om produkterna och deras kvalitet och hållbarhet ska komma kunderna till nytta.
  • Uppfylla och helst överträffa krav från kundernas samt andra intressenters bindande krav.
  • Hålla överenskomna leveranstider.
  • Medarbetarna ska trivas, ha inflytande och kunna utvecklas på arbetet.
  • Samtransportera och välja miljövänliga transporter.
  • Arbetsmiljön ska vara säker och ständigt förbättras.
  • Fortlöpande se över åtgärder för att minska miljöpåverkan och förhindra föroreningar.
  • För att skydda miljön strävar vi efter en effektiv användning av resurser och energi, samt en hållbar utveckling.
  • Ständigt förbättra kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbetet i verksamheten.

ISO-certifiering

Vi är ISO-certifierade enligt ISO 9001, 14001 och 45001, läs mer om vår ISO-certifiering här