Om Swedish Diamondtool Consulting AB

SDC AB är ett bolag som tillverkar och säljer diamantverktyg samt kringutrustning för olika typer av diamantborrning och diamantsågning.

Företaget SDC AB är relativt ungt företag, men personalen har en genuin kunskap och lång erfarenhet inom diamanthåltagning.

I stort sett all vår erfarenhet och kunnande har vi Hagby Bruk AB att tacka för. Där nästan samtliga av oss har haft anställning, vissa av oss i över 40 år. Sandvik tog över Hagby 2006 och efter 2år 2008 valde Sandvik att avyttra avdelning Bygg där vi var anställda. Då tog vi beslutet att starta upp en egen verksamhet. Det kändes rätt och vi började i en liten skala med tre anställda hemma i våra egna garage, berättar Erik Håkansson.

Idag har vi två anläggningar i Sverige med 13-14 anställda. En verkstadsbutik i Stockholm med 2 personer som sköter Stockholmsmarknaden med allt från kronlödning till service av borrmotorer och väggsågar. Vår andra anläggning ligger i Nora där vi är 11-12 st personer som sköter administration, försäljning och produktion.

Samarbeten och Partners

SDC AB valde tidigt att starta ett samarbete med den finska tillverkaren Levanto OY för att bredda produktsortimentet. Arix diamantverktyg från Shin Han Diamond Ind var ett givet val eftersom vi använt oss av dessa verktyg tidigare och kände oss trygga med dom.

Vi startade 2013 ett samarbete med Pentruder vilket innebar försäljning av deras maskinprogram, samt kunna erbjuda våra kunder ett komplett service och reservdelslager i Stockholm.

2014 startade vi ett samarbete med MPirum för att gemensamt ta fram en utvecklad variant av det beprövade och populära HRA borrstativet.

2015 tog vi över delar av Sandviks tillverkning av kärnborrningsprodukter vilket innebar utbyggnad av vår befintliga lokal i Nora. Under året startade ett projekt med flera Nora företag för att återuppta tillverkningen av den omtyckta SAVI sågen.

Våren 2016 köpte vi företaget DRILLEX AB och därigenom agenturen för REFLEX mätutrustningar i Skandinavien.

Vi är medlemmar i följande Branschorganisationer:

FAB Föreningen Avancerad Borrning

BFB – Bransch organisationen för byggnadsberedning

SSDL Sveriges Slip och Diamantverktygsleverantörs förening. (därigenom åtkomst till FEPA)

Vår vision och våra affärsområden

Nöjda kunder är vårt mål.
Vi strävar att erbjuda våra kunder den bästa servicen och de bästa produkterna. Vi är stolta över att kunna hjälpa våra kunder.

Bygg: Försäljning, tillverkning och service av Håltagningsutrustning för betonghåltagning. Allt ifrån Väggsågar, Golvsågar, Wiresågar, Borrmotorer, Borrstativ, Våtsugar och Diamantverktyg. Med vårt genuina kunnande och den breda kompetensen vi besitter försöker vi hjälpa våra kunder med de bästa produkterna och med god service.

Berg: Tillverkning och Försäljning av diamantborrningsutrustning för kärnborrning. Eftersom samtliga av personalen kommer ifrån Hagby Bruk AB, så finns en stor erfarenhet av att tillverka kärnrör, borrör, foderrör och borrkronor.

Vår Verksamhetspolicy

SDC AB tillhandahåller verktyg av mycket hög kvalitet och prestanda för den professionella användaren inom bygg- och bergindustrin. Vi ska arbeta för en hållbar utveckling genom att:

  • Välja och utveckla fungerande och hållbara produkter.
  • Vår fackkunskap om produkterna och deras kvalitet och hållbarhet ska komma kunderna till nytta.
  • Uppfylla och helst överträffa krav från kundernas samt andra intressenters bindande krav.
  • Hålla överenskomna leveranstider.
  • Medarbetarna ska trivas, ha inflytande och kunna utvecklas på arbetet.
  • Samtransportera och välja miljövänliga transporter.
  • Arbetsmiljön ska vara säker och ständigt förbättras.
  • Fortlöpande se över åtgärder för att minska miljöpåverkan och förhindra föroreningar.
  • För att skydda miljön strävar vi efter en effektiv användning av resurser och energi, samt en hållbar utveckling.
  • Ständigt förbättra kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbetet i verksamheten.

Vi är ISO-certifierade, kvalitet och miljö

Vi är ISO-certifierade enligt ISO 9001 och 14001, läs mer här

Från produktionen