Personuppgiftspolicy

Integritet & personuppgiftspolicy

Inför de nya GDPR-reglerna som trädde i kraft i maj 2018 vill vi på SDCAB informera dig som kund eller leverantör att vi agerar i enlighet med gällande lagkrav för data-och personuppgiftsskydd.

Syfte

Uppgifterna samlas in och behandlas i syfte att administrera den åtgärd som du begärt, eller enligt vad som krävs enligt lag. Vi samlar in uppgifterna för att säkerställa och fullfölja det avtal vi har oss emellan, samt att följa upp våra kund- och leverantörsrelationer.

Vilka personuppgifter behandlar vi

Vi registrerar och lagrar information i våra kund- och leverantörsregister i form av namn, e-post, adress och telefon relaterat till din befattning, i det företag du arbetar på eller representerar.

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter

Vi samlar endast in personuppgifter som du själv lämnar till oss när du skickar e-post eller via andra dokument du tillhandahåller oss när du gör förfrågningar om tjänster eller liknande och då du själv valt att lämna informationen till oss.

Du har rätt att kontrollera och korrigera de uppgifter vi har lagrat om dig. Har du frågor är du välkommen att ta kontakt med oss.

Ansvar

Operativ chef på SDCAB är personuppgiftsansvarig och kan nås på telefonnummer 0587-12620. SDCAB´s säte är Skarpskyttevägen 6, 713 32 NORA.

Vi anlitar en IT-leverantör för vår arbetsplattform där IT-säkerhet har högsta prioritet för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt.

När lämnar vi ut dina personuppgifter

Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje part om det inte krävs enligt lag.

Tid för lagring

Vi behåller dina uppgifter tills du ber oss ta bort dem, under den tid som krävs och/ eller rättslig grund föreligger.

Hälsningar
SDCAB