Hem 9 Produkter 9 Byggprodukter 9 Maskiner 9 Övriga maskiner

Vi saluför och säljer följande produkter:

 • Vakuumpumpar från Gast
 • 40 liters vattentryck-tankar
 • Slamfilterpress
 • Golvslipar SCANMASKIN
 • Våtsugar Numatic
Vakuumpumpar från Gast

Vakuumpumpar från Gast

Våtsug Numatic

Våtsugar Numatic

Vi saluför industridammsugare för professionellt bruk. Här finns lösningen om du behöver en riktigt kraftig våtsug, en slipdammsugare eller specialdammsugare för farligt damm såsom asbest så finns lösningen. Det är robusta och kraftiga industridammsugare som klarar de riktigt tuffa jobben.

Slamfilterpress KFP 5

Slamfilterpress KFP 5

Fördelar:

 • Kammarsystemet är helt tätt och systemet kräver inte som öppna system något högt filtreringstryck.
 • Eftertorkning av torra filterkakor med tryckluft fungerar även i bara delvis fyllda kammare.
 • Helt ren drift utan vattenavloppsränna och dropplåt.
 • Alla väsentliga funktioner är enkla att styra.
 • Tillslutningskraften skapas med en hydraulisk handpump.
 • Pga. av eftertorkningen får man mycket korta cykeltider och därmed ett bra genomflöde.
 • Energiförbrukningen är låg eftersom det endast behövs tryckluft för att driva membranpumpen och för att genomföra torrblåsning.Det filtrerade vattnet kan utan tillsatsanordningar pumpas upp till 5 meters höjd över avloppsslangen.
 • Filterkakan faller ned i en stor och lätt avtagbar behållare.
 • KFP 5 har en låg vikt, är stabilt byggd och konstru­erad i enlighet med gällande EU-standarder om säkerhet.
 • Den låga vikten, körbarheten med stora luftfyllda däck och möjligheten att med kran lyfta pressen i lyftöglor gör denna maximalt mobil på byggarbets­platsen – även över trappor.
 • Det finns ett omfattande urval av tillbehör för an­passning av utrustningen till olika driftsvillkor.

Produktblad Slamfilterpress_KFP5

Vakuumpumpar från Gast

Golvslipar SCANMASKIN

Här hittar du Scanmaskins hela sortiment av maskiner.

Du kan med fördel använda dig av Slipguiden från Industritorget.

Vakuumpumpar från Gast

Slipverktyg

Här hittar du Scanmaskins hela sortiment av slipsegment och verktyg.

Här finns:

 • segment för att ta bort beläggning från befintlig ytfinish
 • verktyg för sliping
 • verktyg för polering
 • verktyg för handyman och andra handslipar

Du kan med fördel använda dig av Slipguiden från Industritorget.

Kontakt

Linnea Håkansson
Försäljning Mellansverige
+46 70 780 61 63
linnea@sdcab.se

Jim Mannström
Försäljning Norrland
+46 70 600 41 48
jim@sdcab.se