Övriga maskiner

 

Vi saluför och säljer följande produkter:

 • Makita’s kompletta program
 • Vakuumpumpar från Gast
 • 40 liters vattentryck-tankar
 • Slamfilterpress

Slagborrmaskin

Handslipmaskin

Vakuumpumpar från Gast

Slamfilterpress KFP 5

Fördelar:

 • Kammarsystemet är helt tätt och systemet kräver inte som öppna system något högt filtreringstryck.
 • Eftertorkning av torra filterkakor med tryckluft fungerar även i bara delvis fyllda kammare.
 • Helt ren drift utan vattenavloppsränna och dropplåt.
 • Alla väsentliga funktioner är enkla att styra.
 • Tillslutningskraften skapas med en hydraulisk handpump.
 • Pga. av eftertorkningen får man mycket korta cykeltider och därmed ett bra genomflöde.
 • Energiförbrukningen är låg eftersom det endast behövs tryckluft för att driva membranpumpen och för att genomföra torrblåsning.Det filtrerade vattnet kan utan tillsatsanordningar pumpas upp till 5 meters höjd över avloppsslangen.
 • Filterkakan faller ned i en stor och lätt avtagbar behållare.
 • KFP 5 har en låg vikt, är stabilt byggd och konstru­erad i enlighet med gällande EU-standarder om säkerhet.
 • Den låga vikten, körbarheten med stora luftfyllda däck och möjligheten att med kran lyfta pressen i lyftöglor gör denna maximalt mobil på byggarbets­platsen – även över trappor.
 • Det finns ett omfattande urval av tillbehör för an­passning av utrustningen till olika driftsvillkor.

Produktblad Slamfilterpress_KFP5

Slamfilterpress KFP 5

Kontakta oss för mer information