Hem 9 Produkter 9 Bergprodukter 9 Utbildning

Grundkurs i kärnborrning/ An introduction to core drilling

Kursen utgår från Anders Olssons bok i ämnet, “An intorduction to Core Drilling, Borehole Survey and Directional Drilling”.

Anders har intervjuat ett stort antal borrare från olika delar av världen under arbetet med boken. Allt för att ge en så bred bild som möjligt.

Kursens mål är att ge deltagarna grundläggande kunskaper inom ovan nämnda områden. Den behandlar allt från generella beskrivningar och definitioner av de olika momenten i kärnborrning. Borrmaskiner och borrverktyg. Hur borrningen fungerar i teorin, de olika momenten, möjligheter och begränsningar samt grunderna i borrhålsmätning, styrd kärnborrning och kärnorientering.

  • I det första kapitlet ger vi en allmän beskrivning av borrmetoden kärnborrning och definierar också några begrepp man måste känna till.
  • I det andra kapitlet beskriver vi borrutrustningen. De olika borrverktygen samt olika typer av borrmaskiner för både ovan och underjordsborrning.
  • I det tredje kapitlet som handlar om borrteknik fokuserar vi på de borrparametrar som har en direkt inverkan på att minimera borrhålsavvikelser och maximera kärnåtervinning.
  • I det fjärde kapitlet beskriver vi metoder för att mäta och styra borrhål. Vi går även igenom kärnorientering.

Kursen riktar sig främst till de som inte har några föregående kunskaper om kärnborrning, men även personer med viss erfarenhet av ämnet kan ha nytta av kursen då det finns stora skillnader inom kärnborrningen i olika delar av världen. Vi håller ofta kursen för geologer och geofysiker.

Vanligen tar kursen 7–8 timmar och består av både teori och en del praktiska moment. Tid för frågor och diskussioner prioriteras alltid. Kursen kan hållas på svenska eller engelska.

Är ni intresserade av kursen. Kontakta Pelle Olstam för vidare information och offert.

Några av de bolag vi hållit kurser för:

LKAB
Avannaa Exploration Services AB
Copperstone Resources AB
Reflex
Devico
m.fl.

 

2024-01-16

Coredrilling book, SDC AB

Bok

Litteratur av Anders Olsson, SDC AB.

Kontakt

Pelle Olstam
IMDEX (REFLEX, Devico, AMC)
Telefon och WhatsApp
+46 70 286 66 04
pelle@sdcab.se

Anders Olsson
IMDEX (REFLEX)
+46 70 233 80 70
anders@drillex.se