AMC 206™

AMC 206 är en lättblandad polymer med hög molekylvikt i flytande form som ger viskositet utan de problem som är förknippade med att blanda pulveriserade polymerer. Det bidrar till att förbättra kärnåtervinningen, särskilt i leror, skiffer och mycket spruckna formationer. Det hjälper även till att stabilisera borrhålet.

Levereras i dunkar à 20 kg.

Produktblad AMC 206

https://amcmud.com/wp-content/uploads/sites/2/2020/09/AMC-206-PDS.pdf


 

AMC TUBE LUBE™

AMC TUBE LUBE är framställt av bearbetade linfrön och innehåller inga starka kemikalier eller kolvätebaserade ingredienser. Produkten har utvecklats för att göra det lättare för borrkärnan att glida in i innerröret, vilket främjar längre kör genom trasiga formationer och kommer att skydda och förlänga innerrörens livslängd, är vattenlöslig och fläckar inte bergkärnan.

Levereras i hinkar à 20 kg.

Produktblad AMC TUBE LUBE

https://amcmud.com/wp-content/uploads/sites/2/2020/12/AMC-TUBE-LUBE-PDS.pdf


 

AMC PLUG™

AMC PLUG är en polymer i granulär form som absorberar upp till 500 gånger sin ursprungliga volym i vatten. Den är idealisk för att täta zoner med förlorad cirkulation och kan även användas för att minska rörvibrationer i borrhål där förlorad cirkulation är ett problem.

Levereras i hinkar à 8 kg.

Produktblad AMC PLUG

https://amcmud.com/wp-content/uploads/sites/2/2017/11/AMC-PLUG-PDS.pdf


 

AMC TORQUE GUARD™

AMC TORQUE GUARD är ett nästa generations, högpresterande extremtryckssmörjmedel som använder sofistikerad teknologi för att förbättra smörjegenskaperna hos borrvätskan genom avancerade vidhäftning och filmegenskaper. Den är en högpresterande vridmomentsreducerare speciellt utformad för att ge friktionsminskning. Den används även tillsammans med REFLEX DOWNHOLE MOTORS™.

Levereras i dunkar à 20 liter.

Produktblad AMC TORQUE GUARD

https://amcmud.com/wp-content/uploads/sites/2/2018/01/AMC-TORQUE-GUARD-PDS.pdf


 

AMC BOS FIX™

AMC BOS FIX är designat specifikt för att användas tillsammans med AMC BOS UNIT som ett proaktivt sätt att minimera vridmoment och spolvattenförluster. Det bidrar samtidigt till borrhålsstabilisering och maximerad penetrationshastighet. Det fäster på borrhålets vägg utan att fastna på borrören. Det tätar sprickor, binder samman lösa och instabila bergformationer i hålet och ger ett självsmörjande membran mellan borrhålsväggen och borrsträngen.

AMC BOS UNIT finns till storlekarna N, N2, N3, H, H3, P och P3. Finns att hyra hos oss.

Levereras i dunkar à 20 liter.

Produktblad AMC BOS FIX

https://amcmud.com/wp-content/uploads/sites/2/2017/10/AMC-BOS-FIX-PDS.pdf

Informationsfilmer AMC BOS FIX och AMC BOS UNIT

 

 


 

AMC DET XTRA™

AMC DET XTRA är mycket effektiv för beläggning av metallytor. Den är designad för att minska ytspänningen i vattenbaserade vätskor och minska problem med att leror fastnar på metallytor, inklusive borrsträngen.

Levereras i dunkar à 25 liter.

Produktblad AMC DET XTRA™

https://amcmud.com/wp-content/uploads/sites/2/2019/01/AMC-DET-XTRA-PDS.pdf


 

AMC CR650™

AMC CR 650™ är en pulveriserad polymer med hög molekylvikt som har utvecklats för att förbättra inkapslingen av borrkaxet samt hjälpa till att stabilisera formationen. Det bildar en skyddande polymerfilm på borrören och på borrhålets väggar som hjälper till att ge smörjning vid borrning i besvärliga formationer. Den är idealisk för användning i horisontell riktningsborrning, vattenbrunnar, gruvdrift och tunnlar.

Levereras i hinkar à 15 kg eller säckar à 25 kg.

https://amcmud.com/wp-content/uploads/sites/2/2019/01/AMC-DET-XTRA-PDS.pdf


 

AMC PURE VIS™

AMC PURE VIS™ är en specialformulerad blandning av tillsatser som förbättrar både hålrengöring och hålsmörjning. Den tillhandahåller ett robust borrvätskesystem utan de problem som är förknippade med beredning och blandning av pulverpolymer i miljöer där blandningsutrustning är begränsad. AMC PURE VIS™ producerar utmärkt viskositet och hålrengöring i de flesta vattentyper och är lämplig att använda som ett komplett mudsystem under förhållanden där hålrengöring är en nödvändig funktion av vätskan. I borrhål där svällande leror eller instabila formationer är problematisk ger tillsats av AMC EZEE PAC L eller AMC CLAY Doctor förbättrad hålstabilitet.

Levereras i hinkar à 20 kg.

Produktblad AMC PURE VIS

https://amcmud.com/wp-content/uploads/sites/2/2017/10/AMC-PURE-VIS-PDS.pdf


 

AMC EZEE PAC L™

AMC EZEE PAC L™ är en ny generation cellulosapolymer som används för att förbättra filtreringskontrollen i de flesta vattenbaserade borrvätskesystem utan att nämnvärt öka viskositeten. Den kommer inte att klumpa sig och sprids snabbt i eventuellt påfyllningsvatten även under de sämsta betingelserna. Blandningseffektiviteten hos AMC EZEE PAC L™ minskar slöseri och främjar lägre mudkostnader och totala hålkostnader. Den kan appliceras i de flesta borrmedier och har förmågan att förbättra kärnåtervinningen vid diamantborrning, kan läggas till för att förbättra ett bentonitbassystem och är kompatibel med de flesta polymerer och smörjmedel. Tilläggsmängder kan justeras för att passa specifika applikationer.

Levereras i hinkar à 15 kg.

Produktblad AMC EZEE PAC L™

https://amcmud.com/wp-content/uploads/sites/2/2019/08/AMC-EZEE-PAC-L-PDS.pdf

Informationsfilm AMC EZEE PAC™

 


 

AMC SHALEHIB ULTRA™

AMC SHALEHIB ULTRA™ är en aminbaserad produkt som är effektiv i formationer som innehåller skiffer och reaktiv lera. AMC SHALEHIB ULTRA™ minskar risken för ”bit balling”, vridmoment och motstånd samt andra ler- och skifferrelaterade problem. Allt detta levereras av en produkt som har en minimal kloridhalt, vilket gör den mycket mer miljömässigt acceptabel än kaliumklorid, som vanligtvis används för detta ändamål.

 AMC SHALEHIB ULTRA™ är flytande och fungerar dämpande genom att begränsa utrymmet mellan lerplättar och förhindrar att vattenmolekyler kommer in, vilket normalt resulterar i att leran svullnar. Det är viktigt att observera tillståndet för sticklingar vid shakers – klibbiga eller mjuka sticklingar kan indikera otillräcklig hämning som ett resultat av utarmat AMC SHALEHIB ULTRA™.

Levereras i dunkar à 25 kg.

Produktblad AMC SHALEHIB ULTRA

https://amcmud.com/wp-content/uploads/sites/2/2017/10/AMC-SHALEHIB-ULTRA-PDS.pdf


 

AMC LIQUI POL™

AMC LIQUI POL™ är en snabblandande polymer med hög molekylvikt i flytande form som ger viskositet utan de problem som är förknippade med att blanda pulveriserade polymerer. Den kommer att hjälpa till att förbättra kärnåtervinningen, särskilt i leror och skiffer och mycket spruckna formationer. Det ger sticklingar inkapsling samt hjälper till att stabilisera formationen.

 AMC LIQUI POL™ har liknande egenskaper som pulverpolymerer såsom AMC CR 650™. Det kan användas som en enskild produkt, vätska med låg torrhalt, eller så kan det kombineras med AMC GEL™ eller andra polymerer såsom AMC PAC™ för att bilda ett mer robust lersystem. Den kan även användas med andra ler och skifferstabilisatorer som AMC SHALEHIB ULTRA™ för att ge en hög grad av stabilisering av lera eller skiffer, dock kan högre koncentrationer krävas för att bibehålla viskositeten.

Levereras i dunkar à 20 kg.

Produktblad AMC LIQUI POL™

https://amcmud.com/wp-content/uploads/sites/2/2017/10/AMC-LIQUI-POL-PDS.pdf


 

AMC ROD GREASE XTRA TACKY™

AMC ROD GREASE XTRA TACKY™ är ett speciellt formulerat, segt, bariumbaserat fett som rekommenderas för användning på diamantborrör för att minska vibrationer och friktion mellan rören och foderrören eller berget. Det är särskilt effektivt vid torrhålsborrning, är termiskt stabil och kommer att fungera under en mängd olika tuffa förhållanden. Det har överlägsna vidhäftningsegenskaper utformade för att ge exceptionell filmstyrka när den utsätts för extrema tryck nere i hålet.

 AMC ROD GREASE XTRA TACKY™ appliceras enkelt på utsidan av borrrören innan det förs in i hålet. Värme krävs inte för att mjukgöra produkten före användning.

Levereras i hinkar à 17 kg.

Produktblad AMC ROD GREASE XTRA TACKY

https://amcmud.com/wp-content/uploads/sites/2/2017/10/AMC-ROD-GREASE-XTRA-TACKY-PDS.pdf


 

AMC COREWELL™

AMC COREWELL™ är sofistikerat, multifunktionellt och skapat speciellt för diamantborrning och slankhålsborrning. Det ger överlägset skydd av borrkärnan, sidoväggsstabilisering och hjälper till att säkra ett ursprungligt, bevarat prov som möjliggör mer tillförlitliga kärnanalysdata. Detta leder i slutändan till mer exakta resursutvärderingar.

 AMC COREWELL™ är en lättanvänd, lätt dispergerbar produkt som till skillnad från många andra vätskesystem, inte kräver ytterligare komponenter för att förbättra egenskaperna. Det bildar en mikronätverksstruktur som lägger sig över de exponerade formationerna och effektivt kapslar in lera och skifferytor för att stödja och skydda. Den unika kemin säkerställer att ett obefläckat prov återvinns. Den koncentration som krävs för att uppnå den önskade viskositeten ökar något när den används i system som innehåller hämmande medel eller salter, men den inkapslande kraften hos AMC COREWELL™ kommer att finnas kvar opåverkad.

Levereras i hinkar à 15 kg.

Produktblad AMC COREWELL™

https://amcmud.com/wp-content/uploads/sites/2/2018/03/AMC-COREWELL-PDS.pdf

Informationsfilm AMC COREWELL™


 

AMC LIQUID ROD GREASE™

AMC LIQUID ROD GREASE™ har förmågan att fästa vid formationen och borrören för att dramatiskt förbättra smörjningen, minska rotationstrycket och vridmomentet. Det är giftfritt, miljövänligt och lätt att applicera.

 AMC LIQUID ROD GREASE™ har fördelen av att kunna appliceras medan borrören fortfarande är i hålet och kan användas när det finns full spolvattenretur eller total förlust av spolvatten. Det kommer att avsevärt minska vibrationer, vridmoment och friktionsmotstånd samt minimera slitage på borrsträngen. Det ger också ett skyddande lager på borrören, förhindrar korrosion och minimerar risken att borrören fastnar. Ta upp innerröret, häll sedan i AMC LIQUID ROD GREASE™, återanslut vattenlekaröret och pumpa vatten ner i borrhålet i ca 2-3 minuter innan nästa innerrör sätts i och pumpas in. Detta för att undvika att borrkärnan fläckas av fett. Fortsätt sedan borrningen som vanligt.

Levereras i dunkar à 20 liter.

Informationsblad AMC LIQUID ROD GREASE™

https://amcmud.com/wp-content/uploads/sites/2/2017/10/AMC-LIQUID-ROD-GREASE-PDS.pdf


 

AMC Marsh Funnel & AMC Marsh Cup

AMC MARSH FUNNEL och AMC MARSH CUP är instrument som används för att mäta borrvätskans viskositet. Tratten och koppen är gjutna av en tuff, hållbar plast för att inte gå sönder eller spricka. En mässingsöppning på tratten säkerställer konsistens i alla avläsningar. Mätkoppen är graderad i kubikcentimeter (100 – 1 000cc) och fluid ounces (2-32oz).

Produktblad AMC MARSH FUNNEL & AMC MARSH CUP

https://amcmud.com/wp-content/uploads/sites/2/2017/10/AMC-MARSH-FUNNEL-AND-MEASURING-CUP-PDS.pdf

Informationsfilm AMC MARSH FUNNEL & AMC MARSH CUP

Kontakt

Pelle Olstam
IMDEX (REFLEX, AMC)
Telefon och WhatsApp
+46 70 286 66 04
pelle@sdcab.se