AMC 206™

AMC 206 är en lättblandad polymer med hög molekylvikt i flytande form som ger viskositet utan de problem som är förknippade med att blanda pulveriserade polymerer. Det bidrar till att förbättra kärnåtervinningen, särskilt i leror, skiffer och mycket spruckna formationer. Det hjälper även till att stabilisera borrhålet.

Levereras i dunkar à 20 kg.

Produktblad AMC 206

https://amcmud.com/wp-content/uploads/sites/2/2020/09/AMC-206-PDS.pdf


 

AMC TUBE LUBE™

AMC TUBE LUBE är framställt av bearbetade linfrön och innehåller inga starka kemikalier eller kolvätebaserade ingredienser. Produkten har utvecklats för att göra det lättare för borrkärnan att glida in i innerröret, vilket främjar längre kör genom trasiga formationer och kommer att skydda och förlänga innerrörens livslängd, är vattenlöslig och fläckar inte bergkärnan.

Levereras i hinkar à 20 kg.

Produktblad AMC TUBE LUBE

https://amcmud.com/wp-content/uploads/sites/2/2020/12/AMC-TUBE-LUBE-PDS.pdf


 

AMC PLUG™

AMC PLUG är en polymer i granulär form som absorberar upp till 500 gånger sin ursprungliga volym i vatten. Den är idealisk för att täta zoner med förlorad cirkulation och kan även användas för att minska rörvibrationer i borrhål där förlorad cirkulation är ett problem.

Levereras i hinkar à 8 kg.

Produktblad AMC PLUG

https://amcmud.com/wp-content/uploads/sites/2/2017/11/AMC-PLUG-PDS.pdf


 

AMC TORQUE GUARD™

AMC TORQUE GUARD är ett nästa generations, högpresterande extremtryckssmörjmedel som använder sofistikerad teknologi för att förbättra smörjegenskaperna hos borrvätskan genom avancerade vidhäftning och filmegenskaper. Den är en högpresterande vridmomentsreducerare speciellt utformad för att ge friktionsminskning. Den används även tillsammans med REFLEX DOWNHOLE MOTORS™.

Levereras i dunkar à 20 liter.

Produktblad AMC TORQUE GUARD

https://amcmud.com/wp-content/uploads/sites/2/2018/01/AMC-TORQUE-GUARD-PDS.pdf


 

AMC BOS FIX™

AMC BOS FIX är designat specifikt för att användas tillsammans med AMC BOS UNIT som ett proaktivt sätt att minimera vridmoment och spolvattenförluster. Det bidrar samtidigt till borrhålsstabilisering och maximerad penetrationshastighet. Det fäster på borrhålets vägg utan att fastna på borrören. Det tätar sprickor, binder samman lösa och instabila bergformationer i hålet och ger ett självsmörjande membran mellan borrhålsväggen och borrsträngen.

AMC BOS UNIT finns till storlekarna N, N2, N3, H, H3, P och P3. Finns att hyra hos oss.

Levereras i dunkar à 20 liter.

Produktblad AMC BOS FIX

https://amcmud.com/wp-content/uploads/sites/2/2017/10/AMC-BOS-FIX-PDS.pdf

Informationsfilmer AMC BOS FIX och AMC BOS UNIT

 

 


 

AMC DET XTRA™

AMC DET XTRA är mycket effektiv för beläggning av metallytor. Den är designad för att minska ytspänningen i vattenbaserade vätskor och minska problem med att leror fastnar på metallytor, inklusive borrsträngen.

Levereras i dunkar à 25 liter.

Produktblad AMC DET XTRA™

https://amcmud.com/wp-content/uploads/sites/2/2019/01/AMC-DET-XTRA-PDS.pdf


 

AMC CR650™

AMC CR 650™ är en pulveriserad polymer med hög molekylvikt som har utvecklats för att förbättra inkapslingen av borrkaxet samt hjälpa till att stabilisera formationen. Det bildar en skyddande polymerfilm på borrören och på borrhålets väggar som hjälper till att ge smörjning vid borrning i besvärliga formationer. Den är idealisk för användning i horisontell riktningsborrning, vattenbrunnar, gruvdrift och tunnlar.

Levereras i hinkar à 15 kg eller säckar à 25 kg.

https://amcmud.com/wp-content/uploads/sites/2/2019/01/AMC-DET-XTRA-PDS.pdf


 

AMC PURE VIS™

AMC PURE VIS™ är en specialformulerad blandning av tillsatser som förbättrar både hålrengöring och hålsmörjning. Den tillhandahåller ett robust borrvätskesystem utan de problem som är förknippade med beredning och blandning av pulverpolymer i miljöer där blandningsutrustning är begränsad. AMC PURE VIS™ producerar utmärkt viskositet och hålrengöring i de flesta vattentyper och är lämplig att använda som ett komplett mudsystem under förhållanden där hålrengöring är en nödvändig funktion av vätskan. I borrhål där svällande leror eller instabila formationer är problematisk ger tillsats av AMC EZEE PAC L eller AMC CLAY Doctor förbättrad hålstabilitet.

Levereras i hinkar à 20 kg.

Produktblad AMC PURE VIS

https://amcmud.com/wp-content/uploads/sites/2/2017/10/AMC-PURE-VIS-PDS.pdf


 

AMC EZEE PAC L™

AMC EZEE PAC L™ är en ny generation cellulosapolymer som används för att förbättra filtreringskontrollen i de flesta vattenbaserade borrvätskesystem utan att nämnvärt öka viskositeten. Den kommer inte att klumpa sig och sprids snabbt i eventuellt påfyllningsvatten även under de sämsta betingelserna. Blandningseffektiviteten hos AMC EZEE PAC L™ minskar slöseri och främjar lägre mudkostnader och totala hålkostnader. Den kan appliceras i de flesta borrmedier och har förmågan att förbättra kärnåtervinningen vid diamantborrning, kan läggas till för att förbättra ett bentonitbassystem och är kompatibel med de flesta polymerer och smörjmedel. Tilläggsmängder kan justeras för att passa specifika applikationer.

Levereras i hinkar à 15 kg.

Produktblad AMC EZEE PAC L™

https://amcmud.com/wp-content/uploads/sites/2/2019/08/AMC-EZEE-PAC-L-PDS.pdf

Informationsfilm AMC EZEE PAC™

 


 

AMC Marsh Funnel & AMC Marsh Cup

AMC MARSH FUNNEL och AMC MARSH CUP är instrument som används för att mäta borrvätskans viskositet. Tratten och koppen är gjutna av en tuff, hållbar plast för att inte gå sönder eller spricka. En mässingsöppning på tratten säkerställer konsistens i alla avläsningar. Mätkoppen är graderad i kubikcentimeter (100 – 1 000cc) och fluid ounces (2-32oz).

Produktblad AMC MARSH FUNNEL & AMC MARSH CUP

https://amcmud.com/wp-content/uploads/sites/2/2017/10/AMC-MARSH-FUNNEL-AND-MEASURING-CUP-PDS.pdf

Informationsfilm AMC MARSH FUNNEL & AMC MARSH CUP

Kontakt

Pelle Olstam
REFLEX, AMC
+46 70 286 66 04
pelle@sdcab.se