AMC Solids Removal Unit™ (SRU™)

AMC SRU™ fungerar genom att cirkulera borrvätska direkt från borrhålet för att bearbetas av en skakare och centrifug. Borrfasta ämnen separeras från borrslammet och släpps ut via en avloppsränna. Efter att ha bearbetats strömmar rengjorda borrvätskor in i en tank för återgång till borriggen. Detta minskar åtgången av både vatten och tillsatsmedel.

AMC SRU Finns i flera olika storlekar och konfigurationer för både ovan och underjordsbruk. Till försäljning eller uthyrning.

AMC SRU M100 Mining Centrifuge

Kontakt

Pelle Olstam
IMDEX (REFLEX, AMC)
Telefon och WhatsApp
+46 70 286 66 04
pelle@sdcab.se