IMDEXHUB-IQ™

IMDEXHUB-IQ är den säkra, molnbaserade portalen för att validera fältdata sömlöst överförda från borriggen. Med tillgång till realtidsdata kan beslut fattas medan verksamheten pågår. Inte nästa vecka när uppgifterna justerats och absolut inte efter att borriggen är klar och lämnat borrplatsen.

Den rigorösa datavalideringen och inbyggda QA/QC vid tidpunkten för datainsamlingen säkerställer att endast data som kan omvandlas till giltig, handlingsbar information överförs.

IMDEX samarbetar med ledande mjukvarupartners inom industrin, såsom Seequent, acQuire och Micromine. Detta möjliggör säker delning av data mellan IMDEXHUB-IQ och våra partners.

Utan att manuellt pappersarbete krävs så minskar fel och ineffektivitet i arbetsflödet och beslut fattas på verifierbara data.

Den senaste integrationen av IMDEXHUB-IQ innebär att du nu har 3D-visualisering av borrhålet i realtid. Exakta och tillförlitliga undersökningsdata ger dig förtroende att fatta välgrundade beslut om borrhålsframsteg mot planen i realtid. Som ett ledande varumärke tillhandahåller REFLEX den kompletta end-to-end lösningen för att övervinna dessa utmaningar.

Produktblad IMDEX HUB-IQ

https://reflexnow.com/product/imdexhub-iq/

Informationsfilm IMDEX HUB-IQ

https://www.youtube.com/watch?v=XEtG9GC_leE

.

Kontakt

Pelle Olstam
IMDEX (REFLEX, Devico, AMC)
Telefon och WhatsApp
+46 70 286 66 04
pelle@sdcab.se

Anders Olsson
IMDEX (REFLEX)
+46 70 233 80 70
anders@drillex.se