Hem 9 Produkter 9 Bergprodukter 9 Mätinstrument IMDEX 9 Inriktningsinstrument

REFLEX TN14 GYROCOMPASS™

REFLEX TN14 GYROCOMPASS™ förbättrar produktiviteten dramatiskt genom att snabbt och exakt rikta in borriggar i ovan och underjordsdrift. Den är enkel att använda och monteras på borröret mellan rörhållaren och rotationen. Den kan även användas för att ta ut riktningen för ett borrhål efter att hålet är färdigborrat och borrmaskinen flyttats från borrplatsen.

REFLEX TN14 GYROCOMPASS™ tar cirka 10 minuter att slutföra sin självkalibrering och kan sedan justeras till rätt azimut och lutning inom några minuter. Enheten levereras med ett internt batteri. Med ett mätområde på +/- 90° har detta instrument flexibiliteten att förbättra produktiviteten under alla borrförhållanden. Direkt datakommunikation med den säkra, molnbaserade IMDEXHUB-IQ™ möjliggör effektiv borrprogramhantering i nästan realtid, var som helst.

imdexlimited.com och reflexnow.com finns mer information, länkar till produkter, filmklipp och utbildningar mm.

Devico DeviAligner GYROCOMPASS™

Devico DeviAlignerär en toppmodern gyrokompass för inriktning av borrmaskiner. Instrumentet har den snabbaste uppstartstiden på marknaden. Registrerar exakt azimuth, lutning och roll.

Monteras på borröret mellan rotationsenheten och rörhållaren.

Devico DeviAligner

Kontakt

Pelle Olstam
IMDEX (REFLEX, Devico, AMC)
Telefon och WhatsApp
+46 70 286 66 04
pelle@sdcab.se

Anders Olsson
IMDEX (REFLEX)
+46 70 233 80 70
anders@drillex.se