Hem 9 Produkter 9 Bergprodukter 9 Rör och kronor i hålet 9 Foderrör och Foderrörskronor

Dimensioner

54/47
64/57
74/67
84/77
98/88
113/103
128/118
143/133
165/150
190/175
215/200
240/228

Andra system finns mot förfrågan.

BW
NW
HW
P

Kontakt

Karin Karlsson
Försäljning Berg
+46 70 575 16 00
karin@sdcab.se

David Roslund
Försäljning Berg
+46 70 217 85 40
david@sdcab.se

Pelle Olstam
Försäljning Berg, IMDEX, AMC

+46 70 286 66 04
pelle@sdcab.se