Hem 9 Produkter 9 Bergprodukter 9 Rör och kronor i hålet 9 Kärnrör och borrkronor

Kärnrör och borrkronor

Dimensioner

WL

46
56​
66
76
B
N
N2
N3
H

Konventionellt

T36
T46
TT46
T56
TT56
T76
T86
T101

B/BHD

B101
B116
B131
B146
B300
BHD 143
BHD 168
BHD 193
BHD 218
BHD 244

Fångare och sprängskisser

Klicka för mer info om fångare samt sprängskisser.

Inpumningsfångare SDCAB

Försäljning Berg

Karin Karlsson
Försäljning Berg
Telefon och WhatsApp
+46 70 575 16 00
karin@sdcab.se

David Roslund
Försäljning Berg
Telefon och WhatsApp
+46 70 217 85 40
david@sdcab.se

Pelle Olstam
Försäljning Berg, IMDEX (REFLEX, AMC)
Telefon och WhatsApp

+46 70 286 66 04
pelle@sdcab.se