Hem 9 Produkter 9 Byggprodukter 9 Diamantverktyg SDCAB 9 Borrkronor 9 Betongkronor ARIX tunnvägg 1/2″ Fröken

Dimensioner

Här hittar du dimensioner på standardborr tunnvägg 1/2″ Fröken.

Borrkronorna levereras med kärnlängd 350mm som std.

Art.nr. Benämning
CTW012 Betongkrona tv D12mm
CTW014 Betongkrona tvD14mm
CTW016 Betongkrona tv D16mm
CTW018 Betongkrona tv D18mm
CTW020 Betongkrona tv D20mm
CTW022 Betongkrona tv D22mm
CTW024 Betongkrona tv D24mm
CTW025 Betongkrona tv D25mm
CTW026 Betongkrona tv D26mm
CTW028 Betongkrona tv D28mm
CTW030 Betongkrona tv D30mm
CTW032 Betongkrona tv D32mm
CTW034 Betongkrona tv D34mm
CTW036 Betongkrona tv D36mm
CTW038 Betongkrona tv D38mm
CTW041 Betongkrona tv D41mm
CTW046 Betongkrona tv D46mm
ATV051 Betongkrona tv D51mm
ATV061 Betongkrona tv D61mm
ATV071 Betongkrona tv D71mm
ATV076 Betongkrona tv D76mm
ATV081 Betongkrona tv D81mm
ATV091 Betongkrona tv D91mm
ATV101 Betongkrona tv D101mm
ATV105 Betongkrona tv D105mm
ATV111 Betongkrona tv D111mm
ATV121 Betongkrona tv D121mm
ATV126 Betongkrona tv D126mm
ATV131 Betongkrona tv D131mm
ATV141 Betongkrona tv D141mm
ATV151 Betongkrona tv D151mm
ATV161 Betongkrona tv D161mm
ATV171 Betongkrona tv D171mm

Med reservation för tekniska förändringar