Bergdagarna 2024 är branschdagar bergmekanik och bergteknik. Platsen är Cirkus på Djurgården i Stockholm, 19–20 mars. SDC AB ställer ut. Monter, #11. Bergmekanikdagen arrangeras av Svenska Bergteknikföreningen i nära samarbete med svenska föreningen för bergmekanik och ingenjörsgeologi och Stiftelsen Bergteknisk forskning, BeFo. Bergteknikdagen (F.d. Bergsprängningskommitténs årsmöte) arrangeras av Svenska Bergteknikföreningen. Läs mer på www.svbergteknik.se/