Demcon 2024 är en Demoleringsmässa och SDC AB är förstås på plats i
InfraCity Stockholm-Upplands Väsby, 19-20 September. Besök oss gärna i vår monter.
www.demcon.se