I september hittar du oss på InfraCity, Stockholm för den 29-30 september, är det återigen dags för DEMCON, den nordiska demoleringsmässan i Stockholm. Under två fullspäckade dagar visas och demonstreras de senaste produkterna för rivning, betonghåltagning, återvinning, stofthantering, sanering, golvslipning och mycket mera. Välkommen att besöka oss i monter 49!