Grundläggningsdagen den 16 mars – alla geoteknikers årliga branschdag sedan 1978 och SDC är förstås på plats. Grundläggningsdagen (GD) riktar sig till entreprenörer, beställare, konsulter, myndigheter och andra inom grundläggningsområdet.

Läs mer på www.grundlaggningsdagen.se/