Under 2017 och 2018 har vi arbetat med våra kvalitets och miljöprocesser inom företaget. Vi har arbetat fram en verksamhetsmanual som styr vår verksamhet för att säkerställa bra rutiner, bra arbetsmiljö, hög kvalitet och ett ledningsprogram för att minimera vår miljöpåverkan. I augusti 2018 blev vi äntligen ISO-certifierade. AAA Certification AB intygar att ledningssystemet granskats och uppfyller kraven i ISO 9001:2015, ISO 14001: 2015 och ISO 45001:2018. Med vår Certifieringen vill vi sätta tydliga riktlinjer som styr vår verksamhet inom bland annat områden såsom kvalitet och miljöfrågor.