SDC AB ställer ut i Skellefteå tillsammans med Drillex. Det är en mässa inriktad mot Berg- och Gruvindustrin.