Vi deltar på Grundläggningsdagen, Stockholmsmässan den 15 mars. Detta är alla geoteknikers årliga branschdag sedan 1978. Välkommen att besöka oss i monter VH03:20!

Grundläggningsdagen (GD) riktar sig till entreprenörer, beställare, konsulter, myndigheter med flera inom grundläggningsområdet i vid bemärkelse.  Konferensdeltagare och utställare från Norden och Europa finns på plats.

Huvudman för Grundläggningsdagen (GD) är SGF, Svenska Geotekniska Föreningen.
GD-kommittén inom SGF har som uppgift att planera och genomföra GD årligen sedan 1978.

Arrangör är: Omnium AB

#Grundläggningsdagen