Demoleringsmässan på InfraCity får nog räknas som marknadens mest renodlade mässa för rivning, betonghåltagning, diamantverktyg, slipning och polering av betonggolv, hantering av byggdamm och betongslam, återvinning av rivningsrester, sanering m m. DEMCON arrangerades för första gången 2010 och nu är det dags för upplaga nummer tre den 4-5 september 2014. Även denna gång kommer rentalmässan ExpoRent arrangeras parallellt. Skillnaden från 2010 är att den kommer att vara helt integrerad med DEMCON längs något som kommer att kallas “Rental Street”.

Välkommen att besöka oss i våran monter, 4-5 september, 2014