Tack alla som besökte oss eller uppmärksammade oss på annat sätt i samband med vårt 10-årsjubileum och Öppet Hus i början på maj. Här presenteras några bilder från dagen.